Investice do klíčových technologií

Jsme česká firma, která dodává družice a průzkumné sondy do vesmíru.

Chci investovat

Vesmír je pro většinu z nás sci‑fi.

Nemusíme v něj věřit, ani nás nemusí zajímat jeho objevování. Zato kosmické technologie jsou součástí našich každodenních životů a ty by nás zajímat měly, protože bez nich by moderní společnost nemohla existovat. Dokážete si představit život bez mobilního telefonu, internetu, navigace, bankomatu, zemědělských produktů, dopravy vlakem, lodí nebo letadlem? To je jen malý výčet toho, co pro nás denně zajišťují družicové systémy. A o tomhle všem je naše podnikání! A každý na světě může být naším zákazníkem.

Dluhopis pro
kvalifikované investory

Chci investovat
Dluhopis

TRL 2024‑2027

Minimální investice

2.500.000 Kč

Splatnost

3 roky

Pevná úroková sazba

8,5 % p.a.

Výplata výnosu

měsíčně

ISIN

ISIN CZ0003558314

Objem emise

74.000.000 Kč

Datum emise

29. 1. 2024

Datum splatnosti

31. 1. 2027

Investiční kalkulačka

Výše investice
2.500.000 74.000.000
Celkový výnos (za 3 roky)

Měsíční výplata

V případě fyzických osob bude dále odváděna srážková daň z kupónu ve výši 15 %

Rizika

 1. Dluhopisy jako závazky
  Dluhopisy představují přímé, nepodmíněné a nepodřízené dluhy emitenta.
 2. Riziko zdanění
  Příjmy plynoucí z prodeje, splacení nebo držby dluhopisu podléhají zdanění, jehož parametry se mohou v čase měnit. V důsledku toho může být investorovi při prodeji nebo splacení dluhopisu vyplacena nižší částka, než původně předpokládal.
 3. Riziko likvidity
  Emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí dluhopisu k obchodování na regulovaném či jiném trhu. Investor nemusí být schopen až do jejich splatnosti dluhopisy prodat za adekvátní tržní cenu.
 1. Riziko inflace
  Dluhopisy neobsahují inflační doložku. Přesáhne-li míra inflace nominální výnos dluhopisu, reálný výnos investora z investice do dluhopisu bude záporný.
 2. Kreditní riziko
  V důsledku nepříznivého tržního prostředí nebo i jiných vnějších či vnitřních faktorů se emitent může stát neschopným plnit své splatné dluhy včetně těch z dluhopisů.

Výnosy z investic

Pronájem specializované infrastruktury

Laboratoře a testovací centra

 • Brno Space Center
 • Rwanda Space Center
 • Space Center na blízkém východě
 • Space Center v jihovýchodní Asii
 • Operations Center pro komunikaci s družicemi

Prodeje družicových dat

 • Konstelace družic pro pozorování země

Prodej produktů

 • LiDAR
 • Hyperspektrální kamera
 • Modulární řídící software družice

Prodej družic a sond

 • Družice pro snímkování země
 • Komunikační družice

Vesmírný trh

Kosmické technologie jsou klíčovou infrastrukturou, která zajišťuje chod moderní společnosti tady na Zemi. Protože nároky na používání nových technologií v různých odvětvích po celém světě se neustále zvyšují, dosahuje tak kosmický průmysl stabilního růstu a to už téměř půl století.

Poptávka po družicích roste tak vysokým tempem, že na světě neexistuje dostatek zkušených firem, které by ji dokázaly uspokojit. Jedná se o velmi perspektivní trh. Každý budoucí rok bude třeba vypustit do vesmíru přes třináct tisíc družic. TRL Space je této poptávky součástí a každý rok dodáváme několik jednotek družic zákazníkům po celém světě.

V roce 2022

$ 337 mld.

V roce 2030

$ 1.000 mld.

Růst trhu / rok

30 %

Družic v oběhu v roce 2024

7.000

Družic v oběhu v roce 2030

100.000

Nových družic / rok

13.600

Co vše zajišťují družice

 • Televizní vysílání
 • Komunikace
 • Internet
 • Navigace
 • Systémy bank a finančních institucí
 • Monitorování zemědělství
 • Předpověď počasí
 • Řízení provozu letadel, vlaků, lodí
 • Pozorování zemského povrchu
 • Bezpečnost a obrana
 • Monitorování životního prostředí
 • Snižování dopadů přírodních katastrof

O naší společnosti

Jsme česká firma, která dodává družice a průzkumné sondy do vesmíru. Družice navrhujeme, vyrábíme a sestavujeme na míru potřebám našich zákazníků z Evropy, Afriky, Asie, Střední a Jižní Ameriky. Jsme držiteli certifikátu managementu kvality ISO 9001 a také držiteli osvědčení od Národního bezpečnostního úřadu pro práci s utajovanými informacemi. Všechny naše projekty jsou certifikovány a splňují normy ECSS Evropské kosmické agentury.

Naše vize je mít českou vlajku na Měsíci a naše produkty a služby na všech kontinentech.

Historie a zkušenosti

Náš mezinárodní tým sbíral zkušenosti během významných evropských misích již od roku 2008.

V roce 2014 jsme založili firmu jako spin off. Dodáváme dílčí součásti do evropských misí.

Od roku 2020 disponujeme dostatečným know-how, týmem odborníků, vlastní infrastrukturou a díky tomu můžeme stavět kompletní družice.

Od roku 2023 prodáváme družice a kompletní mise na dvou kontinentech.

2008

ČR vstupuje do programů ESA

2011

AISSat 1
Řízení námořní dopravy

2013

SWARM
Pozorování zvláštních jevů
na naší planetě

2014

Sentinel 1
Mise pro pozorování Země

2015

Vega
Vypouštění zařízení
pro raketu Vega

2018

BepiColombo
Sonda k planetě Merkur

2019

Vega E
Raketový pohon

2020

Solar Orbiter
Mise ke Slunci

2021

Biomission
Experimenty pro Mezinárodní vesmírnou stanici ISS

2022

Plato
Hledání Exoplanet

2023

Juice
Mise k Jupiteru

Vývoj našeho růstu

2008

Sbíráme zkušenosti v mezinárodních kosmických firmách.

2014

Jsme založili firmu jako spin-off. Dodáváme dílčí součásti do evropských misí.

2020

Disponujeme dostatečným know-how, týmem odborníků i vlastní infrastrukturou a díky tomu můžeme stavět kompletní družice.

2023

Prodáváme družice a kompletní mise na dvou kontinentech.
2021 Pobočka v České republice
2025 Budeme otevírat pobočku ve Střední Americe
2023 Pobočka v Rwandě
2024 Budeme otevírat pobočku
na Blízkém východě
2024 Budeme otevírat pobočku
v jihovýchodní Asii
2025 Budeme otevírat pobočku
v Jižní Americe

2021

Pobočka v České republice

2023

Pobočka v Rwandě

2024

Budeme otevírat pobočku
na Blízkém východě

2024

Budeme otevírat pobočku
v jihovýchodní Asii

2025

Budeme otevírat pobočku ve Střední Americe

2025

Budeme otevírat pobočku
v Jižní Americe

Investujte do klíčových technologií

Chci investovat